Tikka linja

Kehittyminen ja kasvaminen on mahdotonta
jos tekee kaiken samalla tavalla kuin
on tehnyt tähänkin asti.

 Et koskaan tule muuttamaan elämääsi,
ellet muuta jotain mitä teet päivittäin.
-Mike Murdock

Jos toivot muiden luottavan
sinuun, sinun on ensin saatava heidät
vakuuttuneiksi siitä, että sinä luotat heihin
.

 

AVAUSPOTKU

Tikassa jalkapalloharrastajien määrä on vaihdellut vuosien saatossa 140 ja n. 200 lisenssipelaajan välillä.

Nuorimpien ikäluokkien ja aikuisten harrastajien määrä on kauteen 2009 lähdettäessä lisääntynyt. Tavoitteena on mahdollistaa harrastaminen hyvässä seurassa jopa 300-400:lle futaajalle. Tikan perusajatus on edelleen tarjota alueen lapsille mahdollisuus tähän upeaan harrastukseen.

Jalkapallo harrastuksena Tikassa on muuttunut vuosien saatossa. Valmentajien ja seuratoimijoiden osaaminen on jatkuvasti tavoitteena ja oppimiseen kannustava ilmapiiri on muodostunut käytännöksi. Seuratoiminnan laatu ja moninaisuus ovat tärkeä ominaisuus lähialueen harrastustoiminnassa. Mahdollisimman osaava toiminta luo oivat olosuhteet harrastustoiminnan laadun kehittämiseen. On tärkeää jatkuvuuden ilmapiirille kannustava ilmapiiri. Iivisnimi-Kaitaa alueella tällaista toimintaa kannattaa vaalia ja kehittää.

Nyt on aika asettaa uusia tavoitteita tämän kehityssuunnan vahvistamiseksi. Voimme kehittää jo hyvin toimivia asioita edelleen ja ottaa joitakin aivan uusia haasteita.

Loistavan ja ansiokkaan oman aikansa Tikkalinjan (Aimola, Kraft, Liljeblom) päivittäminen on ollut jo vuosia tavoitteena ja jopa markka-ajan päivittäminen euroihin on ollut ylitsepääsemätön haaste vapaaehtoisuuteen pohjautuvan toimintamme aktiiveille. Tämänkertainen ajanmukaistaminen on tehty vuonna 2008 valitun seuran ensimmäisen valmennuspäällikön toimesta. Hän on myös esimerkkinä pitkäjänteisestä toiminnasta seurassa, jonka kouluttautumista valmentamisen saloihin seura on tukenut. Tämän esimerkin toivon kannustavan kaikkia seuran toimintaan mukaan tulevia pyrkiä eteenpäin oma-aloitteisesti kannustavassa ilmapiirissä. Ainut este kehitykselle olet usein itse.

Uudistunut Tikka linja on päivittämisensä osalta ollut varsin haastava projekti. Nyt sivusto on tarkoitettu prosessiksi ja apuvälineeksi seuratoimintaamme. Sen kehittämisen tulevaisuuden projekteina on tarkoitus olla niin valmentajille, pelaajille kuin vanhemmille ja seuratoimijoille suunnattujen tieto-osien lisääminen.