Organisaatio

Vuosikokous

Ylin päättävä elin seuran toiminnassa on vuosikokous, joka valitsee johtokunnan >>. Urheilutoiminta tapahtuu jaoksissa, joista jalkapallojaos on yksi ja ainoa, muita ovat vuosien varrella olleet esim. naisten jumppa, satujumppa. Tulevaisuutta on lasten ja nuorten kerho- sekä harrastetoiminta.

Valmennuspäällikkö koordinoi yhdessä Jalkapallojaoksen johtajan kanssa joukkueiden yhteistyötä ja ohjaajien koulutusta, sekä toimii valmentajakerhon kokoonkutsujana. Valmentajakerho on kaikkien seurassa toimivien ohjaajien yhteiselin.

Se pyrkii kokoontumaan seuraavasti:

 • tammikuun viimeisenä sunnuntaina (ilmoittautumiset piirisarjaan, talven koulutus, juoksevat asiat),
 • huhtikuun viimeisenä sunnuntaina (sarjaohjelmat, ulkokenttävuorot, juoksevat asiat),
 • elokuun puolivälissä (syksyn sarjaottelut, taitokilpailut, syksyn koulutus), ja lokakuun lopussa (sisäkauden harjoittelupaikat ja ajat, palkitsemiset, päättäjäiset)
 • sekä aina tarvittaessa.

Valmentajakerhon tehtävänä on

 • tukea ohjaajia tarjoamalla koulutusta ja mahdollisuuksia mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon, sekä
 • edesauttaa yhteisen valmennuslinjan muodostumista.
 • Valmentajakerhon kokouksissa myös suunnitellaan ja koordinoidaan käytännön toimintaa.
 • Valmentajakerhon tukena sisäisen koulutuksen laatimisessa toimii valmennuspäällikkö.

Koulutusaiheet ja -kohteet:

 • SPL:N valmentajakoulutus,
 • erotuomarikoulutus,
 • taitokilpailutoimitsijat,
 • taito- ja kykykoulu,
 • mv-koulutus,
 • huoltajat.

Jalkapallojaoksen puheenjohtajan tueksi perustetaan erillinen valmennuspäällikön ja/tai junioripääliikön sekä tyttöfutisvastaavan ja harrastemanagerin tehtävät.

Valmennus- ja/tai Junioripäällikön tehtävänkuvan oleellisena osana on

 • huomioida nuorempien jäsenien etuja siten, että jäsenkunnan pysyvyys nuoremmissa ikäluokissa varmistetaan.
 • Valmennus- ja/tai Junioripääliikön tehtävään kuuluu myös vaikuttaa siihen, että jalkapalloharrastusta B-ikäluokasta eteenpäin jatkaville junioreille tarjoutuu siihen hyvä mahdollisuus.
 • Valmennus- ja/tai Junioripäällikkö osallistuu palloliiton ja piirin seminaareihin ja koulutukseen 2-4 kertaa vuodessa.

Tyttöfutisvastaavan tehtävät...

 • ...

Harrastemanagerin tehtävät...

 • ...

Kukin joukkue muodostaa itsenäisen, omasta toiminnastaan vastaavan yksikön, jolla on oma talous. Joukkueeseen kuuluu pelaajien lisäksi

 • joukkueen johtaja (Jojo), valmentajat (ohjaajat), huoltaja(t), rahastonhoitaja sekä tukiryhmä.

Joukkueen johtaja

Joukkueen johtajan tehtäviin kuuluu joukkueen yleinen johtaminen.

Hän on mm.

 • yhteyshenkilö seuran johtoon,
 • vastaa joukkueen tiedotustoiminnasta,
 • talousarvion laadinnasta ja seurannasta,
 • joukkueen vanhempien (tukiryhmän) toimivuudesta,
 • hoitaa ilmoittautumiset sarjoihin ja turnauksiin (seuran valmennus ja/tai junioripäällikön kanssa),
 • hoitaa leirivaraukset,
 • huolehtii joukkueen matkajärjestelyistä otteluihin, leireille jne,
 • osallistuu seuran joukkuejohtajapalavereihin,
 • laatii joukkueen toimintakertomuksen,
 • vastaa joukkueen toimihenkilöiden kouluttamisesta (tiedotus) ja
 • valitsee itselleen tarvittaessa seuraajan.

Jojoille on tarjolla koulutusta tehtäviin kohdassa koulutus >>.

Palloliiton joukkueenjohtajakoulutukset aloitetaan uudella materiaalilla ja sisällöllä maaliskuussa 2010 piirikohtaisina.

Joukkueenjohtajakoulutuksessa käytetään materiaalina uutta joukkueenjohtaja -opasta.

Valmentajat/ohjaajat vastaavat

 • harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta.
 • vuosisuunnitelmasta, joka toimitetaan valmennuspäällikölle xxkuun loppuun mennessä
 • oman osaamisen ylläpitämisestä koulutuksin sekä täsmäkurssein
 • Valmentajille on tarjolla koulutusta tehtäviin kohdassa koulutus >>
 • Valmentajan /ohjaajan velvollisuudet ja etuudet >>

Tukiryhmä

Jokaisella joukkueella on oltava tukiryhmä, joka huolehtii:

 • taloudellisesta taustasta (varainhankinnasta),
 • joukkueen huollosta ja kuljetuksista. Huoltajille on tarjolla koulutusta täältä >>

Kullakin joukkueella on seuran johtokunnan hyväksymä rahastonhoitaja, jolla on joukkueen tilinkäyttöoikeus. Talousasioita hoitaville on tarjolla koulutusta tehtäviin kohdassa koulutus >>.

Juniorijoukkueet järjestävät vuosittain vähintään kaksi vanhempainkokousta informoidakseen toiminnastaan.

Joukkueet toimittavat valmennuspäällikölle vuosittain:

 • pelaajaluettelot,
 • tukiryhmän kokoonpanon sekä
 • kausisuunnitelman.

Espoon Tikka ry - Organisaatiokaavio:

 

 

 

 

 

 

  
 

VUOSIKOKOUS

   
 |   
 

JOHTOKUNTA

   
 

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
7 muuta jäsentä

   
|||| 

(LENTOPALLOJAOS)

JALKAPALLOJAOS

NAISVOIMISTELUJAOS

SATUJUMPPA

 
(Puheenjohtaja)PuheenjohtajaPuheenjohtajaPuheenjohtaja 
 |   
 

VALMENNUS- JA JUNIORIPÄÄLLIKKÖ

VALMENTAJAKERHO

KOULUTUSRYHMÄ

 
 1-3 jäsentä1-3 jäsentä1-3 jäsentä 
 ||| 
 

J A L K A P A L L O J O U K K U E E T

 
     

 

Tikan organisaatio muuttuu ja elää kulloistenkin tarpeiden ja resurssien mukaan.