Rahoitus

Seuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja kaupungin tuella. Seura hoitaa perustoiminnot ja anoo mm. harjoitustilat. Seuran jäsenmaksu pidetään alhaisena. Jos mahdollisuuksia on, seura maksaa piirin ja liiton sarjamaksut sekä osallistumiset Helsinki Cupiin tai Stadi Cupiin. Seura pyrkii tukemaan mahdollisuuksien mukaan joukkueita sekä lahjakkaita pelaajia rahallisesti.

Joukkueet rahoittavat itse oman toimintansa, harjoitustilat ja varustuksensa. Joukkueen johtaja, ohjaajat ja tukiryhmä suunnittelevat ja sopivat rahoitusmuodot ja taloudellisen toiminna laajuuden. Toiminnan rahoittamseksi voidaan kerätä kausimaksua, järjestää turnauksia, myyntiä tai muuta tukitoimintaa. Tuottavasta toiminnasta joukkueet maksavat seuralle seuraavasti: Tuotto 1000 - 2000 €, seuralle 50 €, tuotto yli 2000 €, seuralle 150 €.

Sen lisäksi, mitä edellä on mainittu, on seuran johtokunta hyväksynyt seuraavia erillisohjeita:

KÄYTÄNNÖN OHJEITA JOUKKUEIDEN JA SEURAN VÄLISELLE TALOUDELLE

 1. Joukkueet keräävät jäsenmaksut ja pelaajalisenssimaksut omille tileilleen.
 2. Joukkueet tilittävät jäsenmaksut seuran tilille vuosittain maaliskuun 21. päivään mennessä ja antavat pelaajaluettelot puheenjohtajalle. Mikäli joukkueeseen liittyy jäseniä kauden aikana, tulee uusien pelaajien jäsenmaksu suorittaa seuralle välittömästi. Päivitetty pelaajaluettelo tulee toimittaa seuran puheenjohtajalle viivytyksettä. Mikäli jäsen eroaa tai lopettaa seurassa, ei seura palauta maksettua jäsenmaksua.
 3. Mikäli jäsenmaksut tilitetään myöhässä tai jätetään tilittämättä lisenssin maksaneiden kohdalta, kyseinen joukkue on seuraavana vuonna itse velvollinen suorittamaan sadamaksut piirille tai SPL:lle.
 4. Jokainen joukkue tekee johtokunnan päätöksen mukaisesti välitilinpäätöksen vuosittain per 31. lokakuuta ja esittelee sen seuran rahastonhoitajalle tai puheenjohtajalle määräpäivään mennessä.
 5. Joukkueiden tilinpäätökset toimitetaan rahastonhoitajalle kahden viikon sisällä tilinpäätöspäivämäärästä, joka on 31.joulukuuta.
 6. Mikäli edellä mainittu jätetään suorittamatta, menettää kyseinen joukkue seuran välittämästä tuesta 20 %.
 7. Joukkueiden minimikassatason on vastattava a o vuoden käyttömaksuja.
 8. Edellä mainitusta ei saa poiketa ilman johtokunnan lupaa.
 9. Kaikki seuraan kohdistuvat menot on hyväksytettävä johtokunnan kokouksessa tai puheenjohtajalla. Muussa tapauksessa menoerän aiheuttanut henkilö vastaa sitoumuksesta henkilökohtaisesti.
 10. Kaikki valmentajakoulutukset muutetaan stipendeiksi kyseiselle valmentajalle ja hän sitoutuu antamaan kirjallisen raportin johtokunnalle koulutuksen sisällöstä sekä pitämään esityksen valmentajakerhon kokouksessa aiheena saatu koulutus.
 11. Valmentajakerhon puheenjohtaja laatii stipendiehdokkaista luettelon sekä koulutusohjelman kyseisille henkilöille ja toimittaa koulutusbudjetin seuran puheenjohtajalle jokaisen kauden alussa.
 12. Kaikista varuste- tai muista yhteistilauksista aiheutuvat menot on tilitettävä seuran tilille ennen tilauksen tekemistä. Luvan yhteistilauksille antaa rahastonhoitaja joukkueiden suoritusta vastaan.
 13. Vain johtokunnan kokouksella on lupa antaa oikeus pankkitilien avaamiseen ja tilien käyttöoikeuksien myöntämiseen. Kaikki muutokset edellämainituissa on hyväksytettävä johtokunnan kokouksessa.

SEURAN TALOUDELLISET VELVOITTEET JOUKKUEILLE

Seura on velvollinen toteuttamaan allaolevat velvoitteet vain, jos sen taloudellinen tilanne sen sallii:

 1. Jäsenmaksut eri lajiliitoille.
 2. Eri joukkueiden piiri- ja SPL:n sarjaamaksut. Mikäli juniorijoukkue osallistuu SM- sarjatasoiseen turnaukseen, maksaa seura vähintään 8 pelaajan turnausmaksun.
 3. Seura antaa joukkueen perustamistukea enintään 200 € / joukkue sen perustamisvaiheessa. Avustus myönnetään aina vasta, kun toiminta on lähtenyt käyntiin. Syksyllä perustetulle joukkueelle tuki siis myönnetään seuraavana keväänä. Tuki tulee käyttää ensimmäisiin turnauksiin.
 4. Seura vastaa joukkueen vastuuvalmentajan koulutuksesta stipendinomaisesti mahdollisuuksien mukaan.
 5. Seura maksaa joukkueen osallistumisen yhteen kansainväliseen turnaukseen.
 6. Seura antaa toimintatukea vuosittain E-ikäryhmän joukkueille 200 € / joukkue. Joukkue voi käyttää sen leiritykseen tai ulkomaan/kotimaan matkaan. Sitä ei voi käyttää oman alueen turnausmaksuihin.
 7. Toimintatuen edellytyksenä on, että joukkue on toiminut edellisenä toimintakauten aktiivisesti järjestämällä turnauksia. Toimintatukea ei myönnetä automaattisesti.
 8. Seura tukee E-ikäryhmästä lähtien maalivahtien koulutusta SPL:N leireillä maksamalla 50 % leirimaksusta.